Eesti English Русский
Menüü
Otsi
                     Soovitame:


 
           
 
       
              
         
         
 

           

            

            

            

Katusepaigaldajad

Hoone katuse remonti peaksid teostama piisavalt suure kogemusega professionaalsed katusemeistrid, kellel on litsents ja ehitustööde teostamise luba. Kui remondi käigus vahetatakse välja üks katusekate teise vastu ja soojustatakse, on vajalik renoveerimisprojekti olemasolu. Nende koostamisega tegelevad pea kõik vastavat litsentsi omavad projekteerimisbürood ja iseseisvad projekteerijad. Vajalik on projekti kooskõlastus kohaliku omavalitsusega ja pärast kõigi lubade saamist võib alustada töövõtja otsingutega. Kui vana katusekate vahetatakse välja uue sarnase vastu või on tegemist väiksema katuseremondiga, siis ei ole projekt kohustuslik.

  

Katusekatte vahetamisel ei maksa alati valida kõige uuemat ja moodsamat või kõige odavamat materjali, kuna selle tulemuseks võib olla mitte madalam, vaid mitu korda kõrgem tööde maksumus. Näiteks kui katusekonstruktsiooni ehitamisel on arvestatud ühe kindla materjali raskusega, siis mõne teise katusekatte paigaldamisel tuleb tugevdada kogu konstruktsiooni, seda jäigastada või täielikult välja vahetada. Nende reeglite eiramine võib oluliselt lühendada paigaldatud katuse eluiga, seetõttu ühe katusematerjali vahetamisel teistsuguse vastu tuleb koostada täielik katuse renoveerimisprojekt.
Töövõtja valimisel ei ole soovitatav võtta aluseks katusetööde hinda ühe ruutmeetri kohta – igal katusetüübil on see erinev. Viilkatuse ühe ruutmeetri hind ei saa olla võrdne mitme viiluga katuse omaga. Kui teile pakutakse ebareaalselt madalat ruutmeetrihinda, siis on oht kohtuda ebaprofessionaalse töövõtjaga, kes ei tunne katusetööde omapära ega spetsiifikat ja kelle tegevus võib põhjustada remondikulude suurenemise mitmekordseks, võrreldes professionaalilt tellitud tööga. Varjatud ja mitteprofessionaalile nähtamatute katusetööde kvaliteeti oskab hinnata vaid spetsilist ja see toimub reeglina objekti ülevaatuse käigus (näiteks sarikasüsteemi, vihmaveetorude ja suitsulõõride 


Katusetöödele on rohkelt pakkujaid ja hinnad on mõnikord üllatavalt madalad. Möödunud ehitusbuumi ajal ilmus turule suur hulk ebausaldusväärseid ehitajaid, kelle tööd tuli professionaalsetel tegijatel paljudel juhtudel ümber teha. Tehtud tööd on tagantjärele tõepoolest üsna kulukas ümber teha, näiteks ümber tõsta valesse kohta paigaldatud aurutõket ja tuuletõket või siis parandada raskesti tuvastatavat leket uues katusekattes, mille põhjuseks on vuukide ja ühenduste ebatihedused. Valesti soojustatud katused on lausa meie aja haiguseks. Töövõtja valimisel soovitame kõigepealt tutvuda ettevõtte töökogemustega, kontrollida maksevõimet, ettevõtte usaldusväärsust ja selle mainet ehitusturul. Seda võib teha maksehäirete registris (www.krediidiinfo.ee). Tegevusloa olemasolu võib kontrollida Majandustegevuse registrist (http://mtr.mkm.ee/).Esialgse ligikaudse hinnapakkumise koostamiseks soovitame esitada katusetöid teostavatele firmadele projekti koopia või selle puudumisel mõned pildid katusest ja hoonest ning katuse mõõtmed, samuti soovitud tööde lühikirjelduse. Pärast hinnapakkumiste saamist tuleb nendega põhjalikult tutvuda, mõnes pakkumises võivad olla arvestamata paljud tööd, mistõttu ka hind võib oluliselt erineda. Laekunud hinnapakkumiste seast tuleb välja valida mõned ettevõtted ja lasta neil tutvuda objektiga täpsema lõpphinna saamiseks.
Katusetööde tellimisel tuleb koostööd teha just professionaalidega, kuna hoone eluiga sõltub otseselt kvaliteetselt ehitatud või renoveeritud katusest.
Selleks, et mitte maksta topelt ja teostada katuse remont kvaliteetselt ja probleemivabalt, sõlmige alati ametlik töövõtuleping, milles on selgelt sätestatud tähtajad, maksetingimused ja garantiikohustused. Pea kõikide katusetöö teostajate andmed erinevates Eesti piirkondades on saadaval Katuseportaalist . Kõige usaldusväärsemad ettevõtted on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liikmed.
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liikmete andmed saab siit: 

Teiste katusepaigaldajate andmed saate siit:
 
 

Self guided audio tour app image