Eesti English Русский
Menüü
Otsi
                     Soovitame:


 
           
 
       
              
         
         
 

           

            

            

            

Ehitamisel ei arvestata piisavalt kliimatingimustega (Soojusaudit OÜ)

 
Ehitamisel ei arvestata piisavalt kliimatingimustega (Allikas:www.soojusaudit.ee, Kirjutanud Anneli Sihvart  )
 
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnas läbi viidud uuringus „Eesti eluasemefondi ehitustehniline seisukord – ajavahemikul 1990–2010 kasutusele võetud korterelamud” tõdetakse, et Eesti tingimustes ilmastikukindlalt ehitamine on paratamatult kulukas ning sellega ei arvestata piisavalt.
Veelomp katusel tekitab lekke
Viimase 20 aasta jooksul püstitatud korterelamutest on valdav osa raudbetoonist karkass- või suurpaneelelamud. Valdavalt on need räästata lamekatusega, mis on kaetud kummibituumen-rullmaterjalist katusekattega.
Räästata lamekatusega hoonetel oli tüüpiliseks puuduseks ülemistelt korrustelt ja parapetilt allavoolav vesi ning märguv fassaadipind. Vee valgumist fassaadile soodustavad katuse liiga väike kalle, parapeti puudumine või liiga väikese kaldega parapetiplekk.
Loigud lamekatusel
Fotod. Lamekatuse tüüpvead: liiga väikesed kalded, madalad tarapetid, ebaotstarbekalt paigaldatud vee äravoolukohad, katusele jäävad loigud. Allikas: Uuringu aruanne
 
Sageli esines katustel püsivaid veelompe. See viitab puudustele projekteerimisel ja ehitamisel. Varem või hiljem lekib vesi katusekatte liitekohtadest veesurve mõjul tarindisse.
Katustel puudusid piirded ja turvavöö kinnituskohad. Vee äravoolukaeve oli vähe ja need olid ebaotstarbekalt paigutatud. Äravoolukaevudel puudusid kaitsevõred, vihmaveekanalisatsiooni torustik oli soojustamata.
Esines olukordi, kus ventilatsioonikorstnad, liftiruumid, katuseluugid jms jäid vee äravoolu teele, vee möödavool nendest oli korraldamata.
Rõdud meie kliimas
Aastatel 1990–2010 kasutusele võetud elamute soklikorruse raudbetoonpaneelidestlagedes on pahatihti läbijookse, mis on tingitud näiteks garaažikatuse kui eenduva terrassiehitamisel tehtud vigadest.
Veeleke terrassilt
Fotod. Terrassi ebapiisava kalde ja katusekatte läbijooksu tõttu kahjustunud lagi. Allikas: Uuringu aruanne
 
Rõdud ja lodžad oleks siinsetes kliimatingimustes mõistlik varustada katusega ning klaasida, et vältida vee sattumist nende põrandale, sealt konstruktsioonide sisse ja siseruumidesse.
Ilmastikule avatud rõhtsete ja eenduvate ehitise osade hüdroisolatsioon ja vuugimaterjal, üle- ja äravoolud peavad tagama ehitise ülejäänud osade kaitse. Meie tingimustes on nende osade materjalivalik väga kallis ja nõuab kõrget ehitustöö kvaliteeti.
Pinnase vajumine toob keldrisse vee
Tüüpilise puudusena võib välja tuua ka elamute liiga madala sokli ja pinnasemuru rajamise kontaktis hoone sokliosaga. See põhjustab vee imendumist betooni, mis soodustab betooni lagunemist.
Kalle maja poole
Foto. Hooneümbrise kalle on maja poole, juhtides pinnavee keldrisse. Allikas: Uuringu aruanne
 
Raudbetoonist ehitamisel tuleb horisontaalsed betoonipinnad isoleerida vee või märja pinnasega kokkupuutest. Mitmel juhul on hoone ümbruse pinnas ära vajunud, põhjustades pinnavee valgumist hoone poole.
Self guided audio tour app image